ศูนย์กุมารเวชกรรม

img

ศูนย์กุมารเวชกรรม ให้บริการ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนถึงวัยรุ่น และแผนกสูตินรีเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีบริการฝากครรภ์ฝากคลอดการวางแผนครอบครัว ปัญหามีบุตรยาก

Share

tab