ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง และสาขา

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ   :  จังหวัด สมุทรสาคร          

โทร 034-821-200

1200/45 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

tab