ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง และสาขา

โรงพยาบาลเจษฎา2   :  จังหวัด สมุทรสาคร          

โทร 034-181-203

69/30 ถนนพระราม 2  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

tab