ศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

img

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤติให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้าน ศัลยกรรมโดย ศัลยแพทย์ เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ

Share

tab