โรงพยาบาลเจษฎา2
โรงพยาบาลเจษฎา2
โรงพยาบาลเจษฎา2

“โรงพยาบาลเจษฎา  มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาล ร่วมถึงบริการทางการแพทย์ ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลที่ขอรับรอง”

Jessada Hospital

บริการของเราแนะนำ

โรงพยาบาลเจษฎา

ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพและสังคมไปพร้อมๆกัน ได้เปิดให้บริการมากว่า 26 ปี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA และห้องปฏิบัติการ ISO 15189  มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์  มีเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัย และระบบการควบคุมคุณภาพ (Internal and External Quality control) ที่น่าเชื่อถือทำให้ได้ ผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค และการให้การรักษาได้ทันท่วงที

 

นโยบายคุณภาพ

“ โรงพยาบาลเจษฎา มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาล รวมถึงบริการทางการแพทย์ ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ให้สอดคล้องกับกฏหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลที่ขอรับรอง ”

 

img
tab