แพ็คเกจคลอด (เหมาจ่าย)

img

คลอดง่ายๆ สบายกระเป๋า ด้วยแพ็กเกจคลอดแบบ “เหมาจ่าย” ที่โรงพยาบาลเจษฎา 2

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย????‍????‍????

????คลอดปกติ 18,900 บาท

????ผ่าคลอด 29,900 บาท

????ทำหมันหลังคลอดปกติราคา 5,900 บาท ทำหมันหลังผ่าตัดคลอดราคา 3,000บาท

????ค่าดูแลเด็กแรกเกิด ค่าวัคซีน ค่าเจาะเลือด ค่าแพทย์ดูแลเด็ก รวมเหมาจ่าย 5,000 บาท

 

ฝากครรภ์ครั้งแรก 3,000 บาท ครั้งต่อไปครั้งละละ1,500 บาท รวมค่าบริการค่าอัลตราซาวด์2มิติ และ4 มิติ(ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์) ค่ายา และค่าแพทย์.

*รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ประเภทห้องพักห้องคู่รวมในแพ็กเกจไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีเลือกห้องพักนอกเหนือเเพ็กเกจมีจ่ายส่วนเกินค่าห้อง)

 

????กรณียกเว้นไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายได้

1. กรณีที่โรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา เช่น รกค้าง ตกเลือดหลังคลอด รกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ ครรภ์เป็นพิษ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคติดเชื้อ โรคทางอายุรกรรม อื่นๆ

2. กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับทารก เช่น มีภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจ ตัวเหลือง ทารกคลอดก่อนกำหนด สำลักน้ำคร่ำ อื่นๆ

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง และค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจ

4. การอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดทางโรงพยาบาลจะเริ่มคิดอัตราเหมาจ่ายในวันที่เริ่มคลอด ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการรอคลอด หรือ ก่อนคลอด และยาที่ใช้ก่อนคลอดไม่รวมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย

** ไม่สามารถใช้อัตราค่าบริการแพ็กเกจคลอดบุตรนี้ได้ กรณีที่มีการรักษาอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนของมารดาหรือทารก หรือคลอดทารกแฝด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ

 

หมายเหตุ

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โรงพยาบาลเจษฎา2 ดูแลคุณ ดุจญาติมิตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox หรือ????

???? Line: https://lin.ee/jZVioSX

???? โทร: 034-181-203

???? แผนที่: https://goo.gl/maps/i1MurP5p4zrGAVcD6

Share

tab