คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

img

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย บริการการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษา โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพของร่างกายก่อนการเจ็บป่วย  ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักร เมื่อมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน หรือมีการใช้งานแบบผิดวิธี ย่อมมีการเสื่อมโทรม จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเป็นสำคัญ ดังนั้นการเข้าใจถึงระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และได้บำรุงรักษาอวัยวะ ระบบการทำงานต่างๆ อย่างถูกวิธีจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงจากภายใน สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยให้บริการด้วยการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด น้ำลาย และปัสสาวะ เพื่อดูความผิดปกติในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และจะดำเนินการรักษาปรับสมดุล ฟื้นฟูจากภายใน รวมถึงการให้คำแนะนำในเรื่องอาหารโภชนาการ การออกกำลังกาย การทานวิตามินเพื่อเสริมสมรรถภาพของร่างกาย เป็นต้น เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์สูงสุด

tab