คลินิกสูตินรีเวช

img

คลินิกสูตินรีเวช


ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ให้บริการฝากครรภ์ และบริการคลอด ทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย และสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
รวมถึง การวางแผนครอบครัว ปัญหามีบุตรยาก ส่วนด้านนรีเวชจะดูแลเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเต้านมด้วย

 

tab