คลินิกกุมารเวชกรรม

img

คลินิกกุมารเวชกรรม


ให้บริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น โดยให้การรักษาเกี่ยวกับโรคของเด็กทั้งหมด รวมถึงการให้วัคซีนและดูแลพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม

tab