คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว

img

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว


“อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เพราะความเจ็บป่วยย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เป็นแผนกที่ให้บริการรักษา ทั้งในด้านส่งเสริมการรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย

tab