คลินิกอายุรกรรม

img

คลินิกอายุรกรรม

ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแล รักษา โรคทั่วไป เจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอดจนโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านอายุรกรรม ที่จะให้การดูแลรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน และ ไธรอยด์ พร้อมกับช่วยส่งเสริมหรือป้องกันทางด้านสุขภาพอีกด้วย

tab