คลินิกศัลยกรรมกระดูก

img

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

ให้บริการครบวงจรทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงวัย โดยทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งยังให้การพยาบาลตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีความปลอดภัย อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอีกด้วย

tab